Tornitura / TORNIO MORI SEIKY 2500 BIMANDRINO ASSE Y

TORNIO MORI SEIKY 2500 BIMANDRINO ASSE Y

Interno